میلاد نوری(ツ)

حمایت مالی

حمایت مالی یا دونیشن یک راه برای حمایت از محتوا و فعالیت‌های مورد علاقه ماست. با این کار، وقتی از محتوایی استفاده می‌کنیم یا از آن لذت می‌بریم و برای آن ارزش قائلیم، می‌توانیم با حمایت، به ایجاد انگیزه و تداوم آن کمک کنیم.