میلاد نوری(ツ)

رادیو میـــ / اپیزود ۳ / نات کوین، همستر، تپ سواپ و ریسک‌ها

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید:

رادیو میـــ / اپیزود ۲ / برنامه‌نویسی رو از کجا شروع کنیم (بخش اول)

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید:

رادیو میـــ / اپیزود ۱.۱ / معرفی ابزارهای بررسی نشت اطلاعات

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید:

رادیو میـــ / اپیزود 1 / نشت اطلاعات یا دشت اطلاعات

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید:

رادیو میـــ / اپیزود صفر / معرفی

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید: