میلاد نوری(ツ)

رادیو میـــ / اپیزود ۱.۱ / معرفی ابزارهای بررسی نشت اطلاعات

در این اپیزود از رادیو میـــ، چند ابزار معرفی می‌کنم که به کمک اون‌ها وضعیت اطلاعات خودتون رو در نشت‌های اطلاعات بررسی کنید.

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید:

رادیو میـــ / اپیزود 1 / نشت اطلاعات یا دشت اطلاعات

در این اپیزود، نگاهی می‌ندازیم به هک‌ها و نشت‌های پی در پی اطلاعات در ایران، عدم مسئولیت‌پذیری مناسب در این مورد و...

برای شنیدن این اپیزود در پلتفرم‌های مختلف، از لینک‌های زیر استفاده کنید: